Pracovní skupina

 
 
 
 

Networking, facilitace vzniku lokálních komunit


Kontaktní údaje na členy skupiny
Markéta Matějíčková Khanova škola
Jan Kršňák Inovativní vzdělávání
Jan Wagner Pedagogická komora
Zuzana Dvořáková Ústav personalistiky, z.ú.
Tomáš Zedníček Nadační fond micro:la
Daniel Hollas Khanova škola
Ivana Melíšková AV MEDIA a.s.
Zdeněk Metoděj Záliš NCBI Email: zalis@saferinternet.cz
Tereza Dvořáková Fond dalšího vzdělávání

Publikováno: 8. 4. 2018

Pracovní skupina navrhuje aktivity, kterými vybízí ke vzniku lokálních digitálních koalic, formuluje náměty na příklady dobré praxe a vytváří příležitosti pro vznik nových partnerství a projektů.

Indikátor činnosti Jméno kvantitativního dopadu Cílová hodnota Aktuální hodnota
Publikace soupis aktivit 1