Pracovní skupina

 
 
 
 

CODEWEEK 2019 – skupina organizátorů akcí kampaně na podporu výuky informatického myšlení a programování


Kontaktní údaje na členy skupiny
Michaela Svobodová spolupracovník
Petr Naske tajemník DigiKoalice
Daniel Lessner za JŠI, ambasador CW
Lucie Jurystová za CZECHITAS
Věra Ondřichová za iMyšlení
Pavla Šabatková za DZS, EUN Schoolnet
Vladimíra Pavlicová za DZS, EUN Schoolnet
Radka Bystřická za MEET AND CODE

Publikováno: 1. 8. 2018

Skupina vznikla jako podpůrná pro zviditelnění kampaně CODEWEEK v ČR. Je koordinována s EUN Schoolnet, aktivitou DZS MŠMT, člena DigiKoalice.

Indikátor činnosti Jméno kvantitativního dopadu Cílová hodnota Aktuální hodnota
Seminář plán iniciovaných akcí CODEWEEK a zveřejnění jejich reportů na webu DigiKoalice 50
Publikace zveřejněné příklady dobré praxe/modely podpory kampaně CODEWEEK v ČR 10