ReferNet

 1. DigiKoalice je neformální uskupení organizací a projektů podporujících “digital skills and jobs” v ČR
  1. součást celoevropské sítě – ve 23 státech (spravuje direktoriát DG CONNECT)  – WEB
  2. předsednictví má MŠMT (předseda Jaroslav Faltýn, ředitel Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání)
  3. priority určuje “předseda” a “koordinační skupina”
  4. kontaktním místem je NÚV, bude NPI ČR; podporujeme komunikaci a sdílení mezi 185 členy
 2. Výstupy/Přínosy
  1. popularizace příkladů inspirativní praxe (spolupráce škol, firem, vědy, výzkumu, …)
  2. stálý dialog aktérů, kteří se jinde nepotkají (zpětné vazby k obchodním modelům poskytovatelů služeb, HW, SW, …) – MeetUps, Výroční setkání, Almanach
 3. Plány
  1. 2020-2023 – koordinace předávání obsahu mezi centrální platformou Digital Skills and Jobs v EU (aktuálně probíhá výběr dodavatele) – CEF call
  2. příprava priorit v digitálním vzdělávání pro S2030+, nová digitální strategie
  3. podpůrné aktivity pro splnění závazku dlouhodobého záměru MŠMT – od roku 2021 1,5 mld. na digitální infrastrukturu do škol
  4. aktualizace RVP ZV a GV (2021), aktualizace RVP SOV (2020) a podpůrné sítě ve spolupráci se SYPO/NIDV (krajští ICT metodici), s členy DigiKoalice a podobně
  5. vazba na střední/další vzdělávání – příležitosti – certifikace a používání v profilové maturitní zkoušce a pokusné ověřování “kybernetická bezpečnost na SŠ”
 4. Kontakty
  1. Petr Naske, tajemník DigiKoalice, 774089047, digikoalice@nuv.cz
  2. Lucie Gregůrková, kontaktní osoba z týmu “gesce digitálních agend MŠMT”, lucie.gregurkova@msmt.cz
  3. Jaroslav Faltýn, předseda DigiKoalice