Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice, Palackého 730/1

Contact persons

Miroslav Pokorný Mail: m.pokorny@skolaekonom.cz Phone: m.pokorny@skolaekonom.cz

Member's information

Higher vocational school, Business Academy, Secondary vocational school and Language school with the law of the state language examination EKONOM, o. p. s. Litomerice