Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.

Contact persons

Tomáš Sivíček Mail: office@icuk.cz

Member's information