Meet UP DigiKoalice #2 (12. 6. 2019)

Druhý MEET UP DigiKoalice proběhl 12.6. na SPŠ Na Třebešíně, Praha 10. Na minulém setkání účastníci projevili zájem o to, aby se setkání účastnilo více učitelů, setkání jsme tedy tentokrát uspořádali na této průmyslové škole s tématem “Podporujeme kvalitní digitální vzdělávání na střední škole”.

Přednášejícími tentokrát byli:

Všechny prezentace naleznete zde

Prvním přednášejícím byla Alena Svátková a Dominik Žitný z Královéhradeckého kraje, kteří představili současnou podporu kraje v digitálním vzdělávání (naleznete v číslech v prezentaci). Královéhradecký kraj je symbolem aktivit na poli modernizace digitálního vzdělávání a na stránkách DigiKoalice byl nedávno publikován i jejich příklad dobré praxe, který  bude třeba inspirací i pro další kraje.

Druhou 5minutovou přednášku měl pan Tomáš Zachat. SPŠ Na Třebešíně se ujalo hostování a poskytlo DigiKoalici k diskutování jejich moderní aulu. Pan Zachat svojí prezetentaci využil k představení školy a jejích aktivit. V následné diskuzi  byla zmíněna problematika toho, že většina škol, včetně této, trpí přetěžováním nejen učitelů, ale i administrativního personálu.  Zajímavou odpověď zde poskytl Královéhradecký kraj. Tuto situaci chtějí řešit nastavením věcí v KAP II tak, že by převezmou administrativu od škol a tím jim uvolní ruce pro výukové aktivity. Dále se pan Zachat věnoval představení spolupráce škol a firem na digitálním vzdělávání.

Dalším vystupujícím byli zástupci CISCO akademie, včetně pana Kniewalda, který se podpoře tohoto programu pro školy již dlouhodobě věnuje. Cisco Akademie je certifikovaný program, který nabízí kompletní výukové materiály, laby, testy, hry, kvízy, prezentace aj, které používají certifikovaní lektoři programu přímo na školách ať už v rámci výuky nebo v rámci rozšiřujících aktivit pro žáky. Součástí jsou také praktické zkušenosti v laboratořích, možnost individuální výuky a samostatného studia, kariérní rady, webináře, online obsah a mnoho jiných benefitů pro studenty.

Adam Boček z CTM představil možnosti jejich programu CTM online. CTM nabízí různé online programy a kurzy v anglickém jazyce, kde může každý postupovat vlastním tempem a bez stresu. Každý ze studentů má také přiděleného vlastního lektora po dobu studia. Upozornil také na přihlášení ke studiu online do 20. září 2019. CTM v číslech: program doposud absolvovalo přes 4000 studentů, v týmu je přes 80 lektorů, nabízejí více než 100 kurzů, zapojeno bylo přes 70 škol a úspěšnost absolventů je 90%.

Pan Háša nám předvedl osobního robota Edison. Jednu z dalších robotických pomůcek k výuce informatického myšlení na školách. Součástí jsou také příručky a metodické materiály, které byly přeloženy do češtiny a jsou zdarma. K dispozici jsou také jednoduché grafické programy EdBlocks, EdWare a textový program EdPy (Python). Nyní na internetu i v češtině, včetně metodiky a pracovních listů (Viz ZDE)

SVou aplikaci CONTEXTMINDS na pojmové mapy představil pan Marek Dudáš. Aplikace nabízí uživateli při práci s klíčovými slovy asociovaná klíčová slova podle aktivity jiných uživatelů a tvůrců systému. Projekt jako startup školí učitele a pomáhá jim s prací s pojmovými mapami v hodinách se žáky.

Poslední vstup měl program eSafetyLabel+, který  pomáhá školám zajistit bezpečné ICT prostředí a bezpečný přístup k online technologiím. eSafety nabízí cestu, jak bezpečného ICT prostředí dosáhnout skrze samohodnotící testy, akční plány a udělení etikety eSafety Label (broznové, stříbrné, zlaté – dle úrovně). Součástí projektu je příprava a sdílení zdrojů pro podporu výuky problematiky online bezpečnosti na školách (výukové plány, praktické pomůcky, metodiky pro vedení hodin, plakáty a desatera, aj.) Metodiky jsou k dispozici k volnému užití.