Dotazník k Digital Citizenship Education

Radou Evropy a jejím oddělením vzdělávání ve Štrasburku byl zahájen průzkum pro rodiče v souvislosti s digitálním vzděláváním občanů a jeho podporou. Byl vytvořen anonymní dotazník s 22 otázkami, které je možné zodpovědět na tomto odkazu.

Před vyplněním dotazníku je nutné vytvořit svůj profil, kde respondent zadá svůj věk i věk dítěte v určitém věkovém rozmezí, pohlaví, zemi, ze které pochází a svůj přehled o on-line aktivitách svých dětí. Dále v dotazníku následují otázky s různými tematickými oblastmi:

  • největší výzva týkající se on-line výuky svých dětí, jako například sladění výuky se svojí prací či vyrovnání online výuky s fyzickými aktivitami
  • zkušenosti s distančním vzděláváním (zda stávající škola již tuto výuku podporovala před krizí či je to novinkou)
  • trávení společného času rodičů s dětmi formou on-line (hry, sociální sítě, komunikace s rodinou, hledání vzdělávacích zdrojů)
  • četnost hraní on-line či deskových her rodičů s dětmi
  • účel, ke kterému používají děti internet
  • zvážení rozšíření technologických znalostí svých dětí
  • rodičovská kontrola webových stránek/aplikací, které navštěvují jejich děti
  • komunikace rodičů s dětmi o tom, co sledují na internetu, zda je někdo nešikanuje, dále jaká pravidla u toho musí dodržovat a také, jak kriticky k technologiím přistupovat
  • orientace rodičů v nových pojmech (algoritmy, big data atd.), zda něco potřebují k rozvoji digitálního vzdělávání u svých dětí a témata, o kterých chtějí získávat informace

Na konci dotazníku čeká na každého respondenta jeho individuální skóre v procentuálním i slovním vyjádření, které je doprovázené doporučením, jak se dále rozvíjet v přístupu a práci s digitálními technologiemi ve vztahu k dětem, aby se staly zodpovědnými digitálními občany.

Související odkazy:

Projekt Digitální vzdělávání občanů: https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/home?desktop=true

Odkaz na dotazník: https://www.surveymonkey.com/r/VMBG8LJ