DOMINO – učitelé představili své digitální přípravy a aplikace na finále soutěže

Převzato/upraveno ze stránky http://domino.nidv.cz/aktuality

Dne 19. března 2019 uspořádal Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy již 8. ročník finálové přehlídky digitálních výukových objektů DOMINO. Soutěž se uskutečnila pod záštitou radního hlavního města Prahy Víta Šimrala v budově generálního partnera soutěže, společnosti Microsoft, v Praze 4. 


Den věnovaný efektivnímu využívání digitálních technologií ve výuce zahájil náměstek sekce strategie a inovací NIDV Josef Rydlo, který připomněl řadu aktivit, které Národní institut pro další vzdělávání na tomto poli realizuje. Vyzdvihl zejména každoroční konání konference ICT v Seči, která je mezi účastníky pro svoje praktické zaměření velice oblíbená a opravdu hojně navštěvovaná.

Publikum soutěžního setkání pozdravila i Klára Bezděková, ředitelka Odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT. Ta přítomné informovala, že MŠMT nepůsobí pouze v rámci strategie digitálního vzdělávání, ale rovněž usiluje o zvýšení digitální gramotnosti společnosti jako celku. „V tomto případě se nezaměřujeme pouze na děti, žáky, studenty, ale i na dospělé obyvatele naší republiky. Připravujeme pro rozvoj digitální gramotnosti zázemí, podmínky, systémové prostředí a velice důsledně sledujeme plnění a pořádáme v oblasti vzdělávání dospělých řadu aktivit.“

Bohatý doprovodný program (4 workshopy, prezentace novinek z oblasti digitálních technologií) podpořil hlavní cíl setkání, jímž bylo vybrat autory nejlepších prací a ocenit je. Vybrat mezi všemi finálovými, často velmi kreativními a inspirativními výukovými aktivitami ty nejlepší, nebylo pro porotu jednoduché. DigiKoalice představila své příklady insiprativní praxe a získala další kontakty na nové příklady. Veřejně byl také prezentován plán propojit databázi výukových objektů DOMINO s reputačním systémem ELEKTRONICKÉ MATERIÁLY, který bude v dubnu 2019 v rámci projektu PPUČ v NÚV spuštěn.

Celkovým vítězem se stal Mgr. Lukáš Javorek ze ZŠ Rošického v Jihlavě společně s Mgr. Lukášem Heřmanem ze ZŠ Javornická v Rychnově nad Kněžnou. Jimi vytvořená webová stránka http://opicimatika.cz/ pomáhá žákům, učitelům i rodičům formou videa s procvičováním matematiky. Výherce dalších kategorií uvádíme v tabulce.

Výsledková listina

Cena

Vítěz

Vítězný výukový objekt

Působiště držitele ceny

Kategorie MŠ a 1. stupeň ZŠ

Barbora Milfaitová

Jak fungují roboti

MŠ Velká Hleďsebe

Kategorie MŠ a 1. stupeň ZŠ

Mgr. Vladimír Mudra

Únik ze třídy

ZŠ Kaznějov

Humanitní a společenskovědné předměty

Mgr. Michal Kaderka

Web k mediální výchově

Gymnázium Na Zatlance, Praha

Přírodovědné a technické předměty

Mgr. Lukáš Javorek, Mgr. Lukáš Heřman

OpiciMatika.cz

ZŠ E. Rošického, Jihlava, ZŠ Javornická, Rychnov nad Kněžnou

Odborné vzdělávání

Mgr. Jan Krosch

Vektorová grafika

SŠ cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice

Cena poroty

Mgr. Zuzana Matulová

Naše bublina v digitálním světě aneb Kdy jsme si blíž

SŠ Euroinstitut Neprobylice, pracoviště Kutná Hora, domov Barbora

Speciální cena poroty

Ing. Michal Heczko

Geometrické konstrukce

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Zlín

Cena publika

Mgr. Martina Dvořáková

E-book climate zones

ZŠ a MŚ, Slatinice

Cena pro absolutního vítěze

Mgr. Lukáš Javorek, Mgr. Lukáš Heřman

OpiciMatika.cz

ZŠ E. Rošického, Jihlava, ZŠ Javornická, Rychnov nad Kněžnou

 

Společná fotka vítězů

Tajemník DigiKoalice Mgr. Petr Naske (uprostřed) při předávání cen.

 

Při zahájení samozřejmě nechyběl Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ředitele NÚV

Cenu publika získala milá učitelka ze ZŠ a MŠ Slatinice Mgr. Martina Dvořáková (první z prava) za její projekt čtenářské gramotnosti E-Book climate zone.

Dojem na nás také udělal Barbora Milfaitová (první z leva) s její výukou digitální gramotnosti “Jak fungují roboti” Paní Milfaitová je učitelkou na MŠ Velká Hleďsebe

Autorem putovní ceny a ceny pro absolutního vítěze je akademický malíř František Janák.

Hodnotné ceny pro vítěze soutěže poskytly společnosti: Microsoft, DigiKoalice, Glogster, EPSON, MultiBoard, Channel Crossings,  Boxed, Anipa Trade Services, Ateliér SL a Městská část Praha 3.

8. ročník soutěže DOMINO byl završen.

Přijďte s námi soutěžit v 9. ročníku od 1. 6. 2019!

Jitka Bušková