Dnešní Den bezpečnějšího internetu oslavme prací

Mezinárodní projekt DS4Y (Digitální dovednosti pro mládež) připravil pro pracovníky s mládeží (nejen znevýhodněnou) vzdělávací kurzy, které kombinují osobní výuku s elementy sebevzdělávání. Kurzy jsou zdarma k dispozici na webu Bezpečně online. Oslavme společně #SID2019 seznámením se s výukovými materiály, které mohou pedagogům pomoci.