#DigiZakladka – společná iniciativa organizací napříč ČR podporující zlepšení prostředí i obsahu IT vzdělávání na ZŠ a nižších stupních gymnázií

V březnu uspořádalo NPI ČR v rámci své platformy DigiKoalice ve spolupráci s MŠMT online setkání organizací, které se dlouhodobě zajímají o růst kvality digitálního vzdělávání na českých školách. Hlavním impulzem setkání bylo zveřejnění nových rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, které posilují rozvoj výuky informatiky a digitálních kompetencí žáků ZŠ a v nižších gymnáziích. Ze stavu, kdy ve školách po zavedení RVP ZV (rok 2004) děti měly “povinně” cílené výuky IT dovedností minimálně 64 hodin za celou ZŠ, je nyní podpořena novým RVP myšlenka, že u žáků prvního stupně to bude navýšení nejpozději od roku 2023 z 32 hodin na 64 hodin, u žáků stupně druhého a nižších gymnázií to bude navýšení z 32 hodin na 128 hodin za celý druhý stupeň nejpozději v roce 2024. Ve zkratce řečeno, od čtvrté třídy od roku 2023 bude mít každé dítě v ČR každý rok školní docházky mít možnost rozvíjet své informatické myšlení a rozvoj digitálních kompetencí napříč praxí školy. Informace o změně a odpovědi na časté otázky prezentuje web NPI ČR a MŠMT na adrese https://revize.edu.cz/.

Online setkání DigiKoalice se zúčastnilo celkem 140 zástupců organizací sdružených v DigiKoalici a dalších hostů. Hlavní část programu probíhala jako prezentace sedmi přístupů k podpoře cílových skupin ve škole, kterých se digitalizace týká – ředitel školy, učitelé informatiky, učitelé dalších předmětů, kteří digitální dovednosti dětí rozvíjejí, ICT správci sítí a ICT školní metodici. V programu vystoupili zástupci organizací, které se dlouhodobě podpoře inovací výuky na ZŠ věnují. Záznamy jejich pětiminutového vystoupení najdete online ve zveřejněném záznamu, věnovali se nejen popisu aktivit své organizace, ale i známým potřebám příslušné cílové skupiny. Za Asociaci ředitelů ZŠ vystoupil její předseda Michal Černý, se zkušenostmi ze svých ZŠ vystoupili členové Jednoty školských informatiků – David Hawiger a Martin Lána, za organizace podporující učitele ZŠ vystoupili Petra Prošková a Martin Gembec za Elixír do škol a Barbora Vítová za Malou digitální univerzitu. Závěrečný příspěvek za projekt Učíme online organizace Česko.digital představila Anežka Müller.

Na akci byla představena struktura nabídky, kterou mohou organizace předat NPI ČR do platformy DigiKoalice, pokud jsou členy DigiKoalice a chtějí školám nabídnout konkrétní pomoc a kapacit. Nabídky budou následně kategorizovány a přidány na online profily členů Digikoalice na jejich profilech na webu DigiKoalice. Pro komunikaci se školami a dalšími aktéry budou sesbírány a prezentovány na navazujících akcích pro zájemce z týmů ZŠ a nižších stupňů gymnázií. 

Do konce března si české školy mohou říci o podporu ze strany NPI ČR, k dnešnímu dni již tak požádalo minimálně 300 škol z ČR, dotazník je možné vyplnit online. V DigiKoalici věříme, že společně najdeme kapacity pomoci školám projít dvěma roky řízení změny nejen výuky ve škole, ale i přípravy podmínek a kapacit pro kvalitní správu a obnovu ICT prostředí ve škole. 

Zájemci o společnou práci se mohou přidat do řad DigiKoalice, prezentovat svou nabídku a zúčastnit se navazujích akcí. Hned 1. dubna bude příležitost, ke stejnému tématu bude organizován online formou půldenní seminář Počítač ve škole.