Digitální technologie ve vzdělávání – ohlédnutí za úspěšnou konferencí

Konference s názvem Digitální technologie ve vzdělávání, která se konala v rámci realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji, byla nabitá příspěvky odborníků z praxe. Hned v prvním příspěvku Mgr. Petra Němce, aktuálně působícího na Základní škole a Mateřské škole logopedické v Olomouci, kromě několika užitečných tipů na internetové zdroje animovaných obrázků, simulací, puzzlí a mnoha dalších zazněla i řada nápadů, jak udělat školu pro děti zajímavější a vzdělávací proces efektivnější. Svou přednášku pan Němec ukončil citátem z odkazu německého filozofa Johanna Friedricha Herbarta: Nuda je smrtelný hřích učitele.

Mgr. Tomáš Hamberger, učitel za Základní školy a Mateřské školy v Teplicích nad Metují a zakladatel Klubu aktivních ve vzdělávání, se zaměřil nejen na pozitiva využívání digitálních technologií ve výuce, ale také na jejich bezpečné a zodpovědné používání. Upozornil na nejčastější rizika, jako je možnost úniku dat prostřednictvím KeyLoggeru, falešných wifi nebo používáním soukromých nedostatečným heslem zabezpečených e-mailových účtů zaměstnanců škol. Účastníci si mohli ověřit, jestli v minulosti nebyla jejich e-mailová schránka terčem útoku a následného úniku dat. Na závěr byla představena internetová aplikace mentimeter, kterou může učitel využít při výuce nebo například při hlasování ve sborovně.

Praktické dovednosti přišly na řadu ve dvou dílnách nazvaných Roboti už jdou lektorek Mgr. Petry Boháčkové a Mgr. Gabriely Střelcové, obou ze Základní školy Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 – Čakovice. V prvním bloku účastníci ve skupinách pracovali se stavebnicí Sam Labs a při programování lampičky si vyzkoušeli propojení programování a přírodních věd. Ve druhé části nazvané trochu znepokojivě Robot Dash – Robot učitelem! pracovaly skupinky vyučujících s nejroztomilejším robotem na světě, programovali jeho dráhu, spárování s jiným robotem atd.

K teorii se účastníci na chvíli vrátili v příspěvku Ing. Tomáše Zedníčka, Ph.D., zakladatele Nadačního fondu micro:la. Z prezentace vyplynulo, že pro budoucnost je v souvislosti s digitalizací třeba vychovávat hlavně programátory a architekty budoucích systémů a s touto přípravou je nezbytné začít na prvním stupni základních škol. Ve Velké Británii i v jiných zemích se osvědčilo využití microbitů, kapesních programovatelných počítačů, s nimiž se žáci mohou naučit od jednoduchého objektového programování přes microPython, JAVA skript až po C++. Přednášku pana Zedníčka doplnil RNDr. Jan Preclík, Ph.D., z Jiráskova gymnázia v Náchodě svými zkušenostmi z práce s microbity, ale také například se stavebnicí Lego Mindstorm nebo mBoty s využitím programovacího jazyka Scratch.

Ke skupinové práci se účastníci konference vrátili při prezentaci softwaru na podporu konstruktivistické výuky matematiky v 5. ročníku základní školy a při řešení praktického úkolu s uplatněním této metody. Se skupinami pracoval jak ředitel Základní školy Vrchlabí sídlící na náměstí Míru Mgr. Petr Jindřich, tak autor softwaru Jiří Vicek, MBA, a dvě vyučující ze stejné školy Mgr. Anna Jitka Erlebachová a Mgr. Petra Fišerová. Účastníci si na příkladu popleteného receptu vyzkoušeli, jak může fungovat metoda založená nikoli na transmisi poznatků od učitele k žákovi, ale na vnitřní motivaci žáka, který objevuje a poznává, jak se dá pracovat se skupinou, s metodou uznání a otázky. Zajímavá je i vize školy, jejíž úspěch je založen na spokojeném angažovaném zaměstnanci.

Ve skupinách pokračovali účastníci v práci i během teoreticko-praktického příspěvku Mgr. Jany Grzychové ze Základní školy a Mateřské školy v Ludgeřovicích, jedné z vyučujících, která se v Bruselu podílela na Future Classroom Lab a která poukázala na pozitiva a negativa různých druhů robotů – ozobotů, Ollie Sphers, Dashe a Dota atd. Upozornila na konkrétní možnosti využití programování například v dějepisu nebo hudební výchově, snažila se odbourat strach učitelů nejen z techniky, ale i z angličtiny. Programování si účastníci sami vyzkoušeli.

Konference byla ukončena vystoupením Ing. Jana Langa, ředitele Střední školy a Vyšší odborné školy aplikované kybernetiky s.r.o., a jeho příspěvkem o internetu věcí a technologie Google Assistant. Její výhody představil syn pana ředitele Matěj Lang.

I v poměrně pokročilou odpolední hodinu se účastníci konference rozcházeli s úsměvem a někteří z nich vyjádřili přání, aby se takových akcí konalo více.