Digitální kutilství a 3D tisk ve školách i mimo školu

Zveřejňujeme pro Vás nové příklady inspirativní praxe, které tvoříme průběžně s našimi partnery, Internetovým institutem a autorským týmem online časopisu E-MOLE. Příklady zveřejňujeme na stránce příkladů inspirativní praxe a všechny jsou pod licencí Creative Commons a budeme rádi, když budou šířeny dál a motivují Vás k inovacím ve vzdělávání dětí i dospělých ve Vašem městě/obci.

Dnes jsme pro Vás vybrali představení online časopisu E-MOLE, který ukazuje učitelům, že digitální technologie nejsou na obtíž, ale že mohou výrazně pomáhat učení dětí. Technologie přinášejí nové možnosti, jak dětem přiblížit problematiku různých oborů a jak z někdy nudné výuky udělat dobrodružnou cestu za poznáním. Časopis si dal nemalý závazek, dodávat nové inspirativní články učitelům i v tomto roce, hledá partnery a zájemce o spolupráci. Věříme, že síť DigiKoalice napomůže navázání spolupráce s redakčním týmem

Časopis se úžeji věnuje výuce modelování a simulací v neinformatických předmětech, zejména využívání 3D tisku ve výuce. Konkrétní inspirací je využívání 3D tiskáren ve výuce na Gymnáziu v Poličce. V síti členů DigiKoalice se 3D tisku věnuje také organizace SQRT4, domy dětí a mládeže, např. DDM Praha 6. Nezisková organizace Ámosky umí využívat 3D tisk k přípravě pomůcek pro výuku informatického myšlení, lektorka a odborný pracovník NÚV Eva Fanfulová o zkušenostech mluví také ve webináři 3D tisk ve škole. Zájemci o téma si mohou také pročíst 7 důvodů pro využití 3D tisku ve škole, tématu se věnoval také jeden díl seriálu CZ.NIC, Jak na internet. Tématu 3D tisku se průběžně věnují také setkání digitálního centra Elixíru do škol na SSPŠ na Smíchově.

Poslední dnešní inspirací je podpora 3D tisku ve spolupráci školy a knihovny, který také probíhá v Poličce. Kroužek digitálního kutilství potřebuje získávat také materiál pro realizaci kroužků, který není vždy levný. V Poličce se daří oslovovat firmy, které dodávají potřebné věci s výraznou slevou, nepočítají si poštovné, nebo požadovaný materiál dodají zcela zdarma. Z materiálu se jedná např. o plexisklo, 3D tiskový materiál, o-kroužky k robotům, elektrotechnické součástky apod. Zdarma jsou získávány licence k softwaru pro přípravu 3D tiskových dat, 3D tiskárny dlouhodobě zapůjčila jedna z firem. Všem firmám, které podporují podobným způsobem digitální kutilství ve školách i mimo školu, děkujeme a vybízíme Vás k porozhlédnutí ve Vašem okolí a najděte si školu či místo neformálního vzdělávání, kde digitální kutilství podpoříte. Výročním setkáním digitálních kutilů bude Prague Maker Faire ve dnech 22. až 23. června v Praze.

Kroužek MAKERS působí také při gymnáziu v Poličce. Jde o volné uskupení žáků, učitelů a externích odborníků, kteří mají chuť prakticky poznávat současné „nejen“ digitální technologie a něco přitom tvořit. Na této cestě poznání úzce spolupracují s Městskou knihovnou Polička.

Máte-li náměty na nové příklady inspirací, napište nám (digikoalice@nuv.cz) nebo  přizvěte podobné organizace do DigiKoalice. DigiKoalice tím přispívá i k diskusi k materiálu Člověk a technika, diskuse probíhá na http://www.nuv.cz/forum/revize/clovek-a-technika.