DIGIKOALICE oslavila první narozeniny

Na sto členů a příznivců České národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice) na první výroční konferenci ve středu 22. listopadu diskutovalo nad digitalizací, která ovlivňuje společnost. DigiKoalice zhodnotila aktivity na podporu digitální gramotnosti v posledním roce a trendy v digitálním (školním i celoživotním) vzdělávání; shodla se, že je třeba propojovat potřeby zaměstnavatelů, vzdělavatelů, státního a neziskového sektoru; a jako klíčovou označila osvětovou a podpůrnou činnost potenciálu digitechnologíi pro vzdělávání a kariérní růst každého občana. Podklady z akce, prezentace a fotodokumentaci najdete ONLINE ZDE.

“Uplatnění digitálních technologií ve vzdělávání a proměna vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií i nadále zůstává klíčovou aktivitou, po které volá nejen veřejnost, ale i komerční sféra. Je dobře, že se ke spolupráci a rozvoji digitálních pracovních míst v rámci DigiKoalice dobrovolně hlásí státní instituce, neziskové organizace i podnikatelé,“ uvedl předseda DigiKoalice a náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc.

Konference se zúčastnili také europoslankyně Martina Dlabajová, vládní koordinátor digitální agendy Ondřej Malý, ředitelka pro oblast školství v Microsoftu Irena Brífordová, analytik LMC Tomáš Ervín Dombrovský či Pia Groenewolt z evropské DigiKoalice. Veřejnost si na akci také také mohla vyzkoušet virtuální realitu, simulační hry, ozoboty (programovatelné roboty pro děti) nebo zjistit, jak se digitální gramotnost týká seniorů.

Členové DigiKoalice také představili své aktuální i plánované projekty, kterými chtějí podpořit rozvoj digitálních pracovních míst v Česku. Mezi ně patří například budování centra digitálního vzdělávání se zaměřením na získávání digitálních kompetencí seniorů, které plánuje spolek Moudrá Sovička. “Věnovat pravidelně 15 minut týdně našim rodičům nebo prarodičům, kteří mají chuť se s nám v digitálním světe propojovat, je důležitá a smysluplná aktivita, kterou bychom doporučili rozvíjet i v jiných projektech a aktivitách. Na technologické vybavení našeho digi centra pro seniory aktuálně hledáme partnery, abychom svůj projekt a závazek v DigiKoalici byli schopni splnit,” uvádí Tomáš Hubálek, předseda spolku.

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa má za cíl podporovat, propojovat a inspirovat organizace, které chtějí rozvíjet vzdělávání v oblasti digitálních technologií za účelem uplatnění na trhu práce. Sdružuje zástupce státní správy, byznysu i neziskového sektoru. Aktivity vyplývající ze Strategie digitálního vzdělávání, Strategie digitální gramotnosti a Akčního plánu pro společnost 4.0 usilují o to, aby každý občan mohl rozvíjet v průběhu celého života své digitální kompetence, byl úspěšný na trhu práce a schopen je využívat k naplňování spokojeného života.

Zpráva převzata z http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/digikoalice-slavi-prvni-narozeniny a vytvořena ve spolupráci se Strategií digitálního vzdělávání.