DigiKoalice na Future Port Prague 2018

Je za námi setkání s budoucností. V sekci FUTURE OF YOU festivalu FUTURE PORT PRAGUE jsme Vám ve dnech 6.-7. září prezentovali aktivity našich členů v oblasti digitálního vzdělávání a v oblasti vlivu technologií na svět práce a kariérové rozhodování každého z nás. Základním poselstvím národních digitálních koalic v Evropě je podporovat zájem dětí i dospělých o roli technologií na učení a kariérový růst každého z nás, hledání rovnováhy a vlastního potenciálu ve využívání internetu a digitálních technologií v každodenním životě. Skvělé shrnutí o celé akci sepsala Dita Přikrylová z CZECHITAS, jsme rádi, že se tématika vzdělávání objevila v rámci celého festivalu jak na našem stánku tak i na open air stánku FUTURE SCHOOL, který společně iniciovali Elixír do škol, MFF UK, Czechitas, MateMag a EDULAB.

Co jsme Vám konkrétně nabízeli na stánku DigiKoalice?

ŠKOLÁM

FIRMÁM

  • staňte se členy DigiKoalice, zdarma; využijte sítě členů a propojení skrze platformu MŠMT ke společné debatě o směřování vašich IT projektů, investic do vzdělávání a kariérovém poradenství pro žáky/studenty, vylepšete Vaše HR strategie a CSR projekty směřované do vzdělávání
  • nabídněte kapacity svých zaměstnanců na spolupráci se školami, podpořte myšlenkou CODEWEEK a aktuální vize MŠMT v oblasti přípravy na výuku nové informatiky
  • nabízejte místa na digitální stáže, studenti a absolventi VŠ u Vás mohou získat praxi a dostat příspěvek na stipendium 500 EUR měsíčně; navíc, na vyplácené stipendium v ČR můžete využít daňového odpočtu ze základu daně

Z programu na stánku DigiKoalice na Future Port Prague

Robotika ve škole – ukázky (AV MEDIA)
DOMINO – soutěžní přehlídka digitálních učebních zdrojů tvořených učiteli (NIDV)
Podpora kultury sdílení mezi učiteli (Aliance pro otevřené vzdělávání a EDUIN)
Kybernetická bezpečnost a školy Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
CODEWEEK 2018 – zapojte se do kampaně na podporu výuky informatického myšlení a programování (NÚV a DZS )
Vzděláváme s podporou digitálních technologií (DZS)
Digitální ERASMUS stáže pro studenty a absolventy VŠ (DigiKoalice a DZS)
Senioři píší Wikipedii, Studenti píší Wikipedii a Uč (s) Wiki (Wikimedia Česká republika)