DIGIKOALICE JEDNALA O VÝUCE KYBERBEZPEČNOSTI NA ŠKOLÁCH

Převzatá tisková zpráva MŠMT – http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/digikoalice-odbornici-jsou-nezbytni-pro-vyuku

Kyberbezpečnost v českých školách byla tématem kulatého stolu České národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice), který se 1. března konal na Střední smíchovské průmyslové škole. Zúčastnilo se jej na 50 odborníků, učitelů, vzdělavatelů, zástupců státní správy, ale i byznysu.

Příprava odborníků pro digitální svět klade vysoké nároky učitele a odborníky, kteří své know-how předávají. Účastníci kulatého stolu se shodli, že je nutné maximálně zapojovat do výuky na školách odborníky z praxe, vytvořit k tomu příslušné podmínky a maximálně zapojovat i samotné žáky a absolventy škol v roli průvodců mladších žáků. Učitelé, žáci a jejich rodiče by si měli být navzájem průvodci při objevování světa kybernetické bezpečnosti i z pohledu celoživotního učení.

“Člověk, který je vstřícný k objevování nových forem učení a vzdělávání skrze digitální technologie, nachází v životě lepší uplatnění. A pokud si je zároveň vědom všech rizik v online světě, je dobře vybaven zásadními dovednosti do života. Spolupráce jednotlivých aktérů na konkrétních opatřeních je důležitá, napomáhá tomu i samotná koalice, která má k dnešnímu dni 84 členů a je otevřená i dalším zájemcům,” uvedl na zahájení Ivan Pilný, zmocněnec MŠMT pro digitální vzdělávání.

Střední smíchovská průmyslová škola, která byla hostitelem akce, nabídla během dne také zajímavé workshopy a ukázku vyučovacích metod ve svém novém oboru zaměřeném na kybernetickou bezpečnost. Jednání všech členů a nových zájemců o DigiKoalici se bude na MŠMT konat 23. března.

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa má za cíl podporovat, propojovat a inspirovat organizace, které chtějí rozvíjet vzdělávání v oblasti digitálních technologií za účelem uplatnění na trhu práce. Sdružuje zástupce státní správy, byznysu i neziskového sektoru. Aktivity vyplývající ze Strategie digitálního vzdělávání, Strategie digitální gramotnosti a Akčního plánu pro společnost 4.0 usilují o to, aby každý občan mohl rozvíjet v průběhu celého života své digitální kompetence a byl úspěšný na trhu práce.