DIGCOMPEDU – V jakých IT dovednostech je třeba podporovat učitele?

V tomto příspěvku bychom Vás rádi seznámili s rámcem DIGCOMPEDU. Rámec popisuje 6 dimenzí IT dovedností učitelů, popisuje je seznam a schéma níže. Napříč ČR se digitálním dovednostem učitelů věnuje více projektů a nástrojů. V portfoliu ECDL existuje rámec/sylabus ICT in education, Dům zahraniční spolupráce MŠMT byl partnerem projektu MENTEP zaměřeného na IT dovednosti učitelů a jejich ochotu participace na sebehodnocení vlastních IT dovedností, NIDV provozuje aplikaci na sběr podnětů učitelů k vlastnímu rozvoji v IT ve vzdělávání postavenou na UNESCO rámci IT dovedností učitelů.

Využijte svých partnerství a kontaktů a nabídněte českým učitelů své kapacity na podporu inovací vlastní výuky zacílenou na digitální dovednosti a požádejte o projekt v aktuální výzvě MŠMT – Implementace strategie digitálního vzdělávání 2. Jako DigiKoalice rádi napomůžeme síťování zájemců o spolupráci, pište na digikoalice@nuv.cz.

DigCompEDU ve zkratce:

  • (1) Profesní zapojení učitele – pracovní komunikace; odborná spolupráce; reflektivní praxe; soustavný profesní rozvoj.
  • (2) Digitální zdroje – výběr digitálních zdrojů; tvorba a úprava digitálních zdrojů; organizace, ochrana, sdílení digitálních zdrojů.
  • (3) Výuka – vyučování; vedení žáka; spolupráce žáků; samostatné učení žáků.
  • (4)  Digitální hodnocení – strategie hodnocení; analýza výukových výsledků; zpětná vazba a plánování.
  • (5) Podpora žáků – přístupnost a inkluze; diferenciace a individualizace; aktivizace žáků.
  • (6) Podpora digitálních kompetencí žáků – informační a mediální gramotnost; digitální komunikace a spolupráce; tvorba digitálního obsahu; odpovědné používání digitálních technologií; řešení problémů prostřednictvím digitálních technologií.

Více info: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21855/evropsky-ramec-digitalnich-kompetenci-pedagogu-digcompedu.html/

DigCompEDU schéma: