Den digitálních technologií v ZŠ a MŠ v Ostroměři

Dne 20. června 2019 se konal první ročník “Dne digitálních technologií” na ZŠ Eduarda Štorcha a MŠ Ostroměř , které jsme zúčastnili nejen za DigiKoalici, ale i za projekt Podpora práce učitelů.  Měli jsme tak možnost společně s NÚKIB, projektem DigiKompas pro rodiče Jednoty školských informatiků a programem O2 Chytrá škola vytvořit workshopy pro děti od 4. do 9. ročníku ZŠ.

Žáci během 4 hodin navštívili zhruba 10 stanovišť, na kterých si mohli osahat řadu různých vzdělávacích pomůcek a programů a vyzkoušet si tak formou prožitkového vyučování práci s nejrůznějšími digitálními technologiemi. Na našem stánku pracovali žáci s tématem “s digitálními technologiemi bezpečně” , v rámci kterého se vzájemně natáčeli při práci s beeboty a následně jsme s nimi ve spolupráci s NÚKIB společně vymýšleli pravidla, jak bezpečně sdílet jakýkoliv obsah na internetu. V rámci akce proběhla také tisková konference k zavádění digi technologií do výuky ve školách v Královéhradeckém kraji a představení učebny Corinth. V závěru měli možnost jednotlivé workshopy či stánky navštívit rodiče dětí a učitelé z dané školy. 

Názvu DigiKoalice jsme dali pravý smysl – spojili jsme síly a bez ohledu na individuální potřeby našich organizací jsme děti i učitele společně inspirovali k bezpečnému životu s internetem. Tak zase někdy příště!

Tisková zpráva kralovehradeckého kraje k akci.