Call for pledges a COVID-19

Připojte svůj závazek a podpořte tak rozvoj digitálních dovedností.

(Originál článek v plném znění naleznete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-skills-and-jobs-coalition-calls-pledges-address-surging-need-digital-skills-and)

V souvislostí se současnou krizí bylo mnoho Evropanů odkázáno na používání digitálních technologií. Národní koalice pro digitální pracovní místa s podporou Evropské komise vyzývají organizace k novým závazkům, kterými by podpořily rozvoj digitálních dovedností a řešení a pomohly tak Evropanům lépe zvládat současnou situaci.

Potřeba digitálních dovedností

Napříč EU je mnoho zaměstnanců odkázáno na práci z domova, zároveň se do online prostředí přesunuly také školy.  Dopady současné pandemie pociťují malé a střední podniky, živnostníci, učitelé, rodiče, studenti či starší generace – pro všechny se totiž ukazuje potřeba digitálních dovedností jako klíčová.

Celá síť Národních koalic a jejich členů už nyní konají a nabízí zdarma své zdroje či školení. Pokud i Vy máte co nabídnout a chcete se o to podělit, neváhejte připojit svůj závazek a sdílejte svoji iniciativu napříč Evropou!

Závazky mohou:

  • umožnit malým a středním podnikům řídit svůj byznys a přesunout své aktivity online (např. prodej),
  • vybavit zaměstnance malých a středních podniků dovednostmi, díky kterým se vypořádají s jejich novou a měnící se rolí,
  • pomoci učitelům a rodičům vytvořit nové digitální zdroje a využít digitální vzdělávací platformy a další.

Co je závazek (pledge)?

Jedná se o závazky malých i velkých organizací, ať už ze soukromé či veřejné sféry, které jdou nad rámec jejich běžných aktivit, a kterými chtějí přispět k rozvoji digitálních dovedností.

Závazkem vysílají organizace jasný signál, že jsou odhodlané vybavit Evropany – občany, pracovníky či lektory a studenty – dovednostmi, bez kterých se v digitální době neobejdou.

Všechny závazky organizací jsou k vidění v tzv. pledgevieweru.

Pro více informací nebo konkrétní nabídku kontaktujte: pledges@bluspecs.com.

 

Podívejte se na zdroje / aktivity / nabídky od členů DigiKoalice: https://archiv.digikoalice.cz/online-education/.