Bulletin NIDV: Digitální technologie ve vzdělávání

Nové číslo Bulletinu pro pedagogické pracovníky, který pravidelně vydává Národní institut pro další vzdělávání, je věnováno digitálním technologiím ve vzdělávání a také cizím jazykům.

Chcete si přečíst zajímavé postřehy napřklad o digitálních domorodcích, jak se začně novým způsobem vyučovat informatika na školách nebo o projektech na zlepšení digitálních dovedností žáků i učitelů?

Zpravodaj v elektronické verzi naleznete zde:

http://www.nidv.cz/cs/download/bulletin/10_2017.pdf