Avast Foundation Awards 2018 – digitální vzdělávání má svého laureáta

S radostí oznamujeme, že Nadační fond AVAST vyhlásil 26. ledna letošní laureáty svého ocenění Avast Foundation Awards 2018. Stali se jím Ondřej Neumajer (konzultant vzdělávání, lektor, didaktik a popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií) a Karel Strachota (ředitel a zakladatel programu Jeden svět na školách, který nabízí dokumentární filmy a metodické materiály pro pedagogy). Více o cenách včetně videoprofilů laureátů najdete na https://nadacnifond.avast.cz/awards

Proč se letošní ročník ocenění Nadační fondu AVAST věnuje právě významným osobnostem z oblasti vzdělávání? odpovídá Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady

„Dalším z velkých mezníků vývoje našeho nadačního fondu byl vznik nového programu Učíme se spolu, který jsme zaměřili na podporu vzdělávání. Kvalitní a moderní výuku považujeme za základ pro to, aby byly děti co nejlépe připraveny na svůj budoucí život v dnešním rychle se rozvíjejícím světě. Proto bude letos ocenění uděleno osobnostem přispívajícím k budování systému vzdělávání, který obstojí v 21. století.” 

Medailonek Ondřeje Neumajera

Ondřej Neumajer pracuje jako konzultant vzdělávání, lektor, didaktik a popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se zabývá problematikou zapojení digitálních technologií do vzdělávání a vzdělávacími inovacemi. Pokouší se propojovat svět škol, neziskových organizací, firem a státní sféru. Zaměřuje se také na vzdělávání pedagogů a skrze články, metodické materiály i školení jim chce technologie přiblížit a ukázat, jak dobře jim mohou posloužit při výuce. Je autorem několika publikací věnovaným těmto tématům. Jako celoživotní skaut podporuje především zdravý přístup a užitečné využití technologií.

Vzkaz Ondřeje Neumajera pro DigiKoalici najdete na https://archiv.digikoalice.cz/persons/ondrej-neumajer/

Medailonek Karla Strachoty

Karel Strachota je ředitelem a zakladatelem programu Jeden svět na školách, který nabízí dokumentární filmy a metodické materiály pro pedagogy, aby na jejich základě mohli vyučovat moderní dějiny, žáky seznamovat s aktuálními tématy, podporovat jejich kritické myšlení, rozvíjet mediální gramotnost a vštěpovat jim demokratické hodnoty. V České republice se zatím do tohoto programu zapojily dvě třetiny základních a středních škol. Strachota také stál u zrodu projektu Příběhy bezpráví, který se zaměřuje na moderní československé dějiny.