Publikováno: 13. 9. 2021

Mezilidské vztahy v online a offline prostoru

Autor: Barbora Vyšínová

21st Century Children je projekt OECD, který se pokouší odhalit, jak se mění život dětí v 21. století, a v souvislosti s tím odpovědět na otázku, jak je chránit a vést, když zároveň chceme, aby mohly být dětmi a učit se prostřednictvím chyb. Dosud má dva hlavní výstupy v podobě obsáhlých na sebe navazujících a […]

Publikováno: 1. 9. 2021

Význam rodičovství a přátelství v digitálním věku

Autor: Barbora Vyšínová

Publikováno: 1. 9. 2021

Národní plán obnovy pomůže i digitální transformaci českých škol

Autor: Barbora Vyšínová

Národní plán obnovy (dále NPO) je souhrnem reforem a investic, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2027 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Tvoří ho šest pilířů: Digitální transformace (27 854 mil. Kč), Fyzická infrastruktura a zelená tranzice (85,2 mld. Kč), Vzdělávání a trh práce (41 006 mil. Kč), Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 (10 895 mil. Kč), Výzkum, vývoj a inovace (13 200 mil. Kč) a Zdraví a odolnost obyvatel (12 441 mil. Kč). […]

Publikováno: 28. 7. 2021

Moderní technologie ve výuce

Autor: Barbora Vyšínová

Změna v přístupu k využívání digitálních technologií ve výuce?

Publikováno: 20. 5. 2021

Veřejná konzultace k Evropskému digitálnímu kompasu

Autor: Barbora Vyšínová

Evropská komise nedávno představila vizi digitální transformace Evropy do roku 2030. Ta je zásadní i pro dosažení přechodu na klimaticky neutrální a odolné hospodářství. Ambicí EU je být digitálně suverénní v otevřeném a propojeném světě a pokračovat v digitálních politikách, které lidem a podnikům umožní převzít udržitelnou a prosperující digitální budoucnost zaměřenou na člověka. Komise […]

Publikováno: 12. 5. 2021

DIGITÁLNÍ PROPAST – Jak se překonává a jaké jsou cíle v této problematice?

Autor: Barbora Vyšínová

Co je vlastně DEFI? Iniciativa DEFI mapuje vzdělávací logiku internetového věku pomocí výzkumu, který zkoumá pedagogické možnosti nových technologií: způsoby výuky a učení, které umožňují vzdělávání, způsoby, které dříve nebyly možné a byly obtížnější. Prozkoumává oblasti možností, které digitální technologie otevírají pro oblast vzdělávání. Vyvíjí nové modely vzdělávání s cílem důsledně prozkoumat jejich důsledky a […]

Publikováno: 3. 5. 2021

Nová studie – Digitální život dětí v době covidu

Autor: Barbora Vyšínová

V březnu roku 2020 zahájilo Joint Research Centre (JRC) ve spolupráci s vybranými evropskými výzkumnými týmy studii s názvem “Kids‘ Digital lives in COVID-19 Times (KiDiCoTi)“ (Digitální život dětí v době covidu). Studie shromažďuje data k mapování vývoje digitálního fungování dětí během lockdownu při pandemii COVID -19. Mezi tři hlavní oblasti, kterých se studie dotýká, […]