Publikováno: 26. 5. 2021

Dobrá praxe krajů pro rozvoj digitálního vzdělávání

Autor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Počátkem května se uskutečnilo online setkání zástupců ze všech krajských úřadů s pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s cílem vzájemně se informovat o stavu digitálního vzdělávání, a především sdílet příklady dobré praxe v této oblasti mezi jednotlivými kraji.