Publikováno: 27. 8. 2021

Podpora digitální gramotnosti a wellbeing

Autor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podpora digitálních kompetencí a wellbeing jako jedna z kapitol zprávy OECD, Vzdělávání dětí 21. století: Emocionální wellbeing v digitálním věku[1] se zaměřuje na vzdělávací systémy podporující digitální gramotnost a wellbeing. Ukazuje, jak jednotlivé země používají řadu strategií na podporu digitálních schopností, přičemž poukazuje rovněž na důležitost sociálních a emocionálních dovedností, které napomáhají wellbeingu. Země se také […]

Publikováno: 12. 11. 2020

Stream z panelové diskuze na téma Efektivita kyberprevence

Autor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pokud jste nestihli začátkem října náš stream panelové diskuze na téma Efektivita kyberprevence, můžete záznam této diskuze odborníků z oblasti prevence shlédnout na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=YUnCqw7gYLU&t=2539s

Publikováno: 1. 10. 2020

Výzkum: Český učitel ve světě technologií

Autor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Nový výzkum Univerzity Palackého a O2 Chytré školy ukazuje, jak čeští učitelé vnímají digitální technologie, jak se v této složité oblasti orientují či zda jsou digitální technologie ve školách využívány bezpečně.

Publikováno: 24. 7. 2020

Děti online: Studie EU Kids Online 2020

Autor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Přinášíme vám článek o studii “EU Kids Online 2020”, jejímž spoluautorem i člen DigiKoalice IRTIS.

Publikováno: 30. 6. 2020

Dotazník k Digital Citizenship Education

Autor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Radou Evropy a jejím oddělením vzdělávání ve Štrasburku byl zahájen průzkum pro rodiče v souvislosti s digitálním vzděláváním občanů a jeho podporou.

Publikováno: 26. 6. 2020

Setkání evropské pracovní skupiny ET2020 k digitálnímu vzdělávání

Autor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V březnu letošního roku se v Kodani konalo setkání Evropské odborné Pracovní Skupiny ET2020 o Digitálním Vzdělávání. Setkání proběhlo souběžně s dánským Festivalem vzdělávání.

Publikováno: 26. 6. 2020

Hrejte bezpečně!

Autor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Národní centrum pro kybernetickou bezpečnost pro Vás připravilo doporučení, jak s dětmi o hraní komunikovat a jak při online hraní zajistit co možná největší bezpečnost.

Publikováno: 25. 6. 2020

MŠMT PODPORUJE VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

Autor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze dne 19. června se se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnilo další z řady setkání tzv. individuálních projektů systémových, které jsou hrazeny z evropských fondů a mají za cíl pozitivně ovlivnit vývoj českého školství. Setkání bylo zaměřeno na systémovou podporu vzdělávání na dálku, které se pro školy stalo ze dne na den velkým tématem v souvislosti s nouzovým stavem.

Publikováno: 23. 6. 2020

Vyjádřete svůj názor na digitální vzdělávání v Evropě!

Autor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vyjádřete svůj názor na digitální vzdelávání v Evropě ve veřejné konzultaci k novému Akčnímu plánu pro digitální vzdělávání do 4. zárí 2020!