Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (10/2020)

Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ

Metodický portál RVP.CZslouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem.

Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

10 tipů, jak naučit žáky být digitálními minimalisty

Digitální minimalismus lze zcela bez nadsázky považovat za základní pilíř digitální gramotnosti. Co znamená digitální minimalismus, jak se stát digitálním minimalistou a především, jak udělat digitální minimalisty ze žáků, se dozvíte v tomto článku.

Přemýšlejte o každé opakované aktivitě, kterou v aplikacích, sociálních sítích či kdekoliv jinde na internetu provádíte, a ptejte se sami sebe, co vám tato činnost přináší, kam vás profesně či osobně posouvá, co se pomocí ní nového naučíte (výnosy), a následně, kolik času jí věnujete (náklady). Pokud tyto náklady převyšují výnosy, nevyplatí se v těchto aktivitách dlouhodobě setrvávat.

Více zde.

Lokální problémy pohledem komiksu

Vzdělávací aktivita Lokální problémy pohledem komiksu představuje komplexně zaměřenou tvůrčí žákovskou činnost. Propojuje společenskovědní tematiku lokálních problémů (vyhledání, popis, analýza, návrh řešení) a využívání digitálních technologií k tvůrčí práci. Komiks, populární literární žánr, je atraktivní a motivační forma žákovského zapojení do společenského dění kolem sebe. Komiks zároveň svou vizualizací dodává vybraným problémům „tvář“, čímž mimo jiné i cílí na emoce žáků a ztotožnění se s příběhem. Činnost podporuje rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti, učí žáky spolupráci v rámci skupiny a plánování vlastní práce a dílčích kroků zadaného úkolu.

Žáci mají volné pole působnosti, jediným kritériem pro výběr problému je jeho existence (jedná se o reálný již vzniklý problém, který není řešen). Je na uvážení žáků, jaké digitální technologie k dokumentaci použijí. Problémem může být například chybějící popelnice na tříděný odpad; nefunkční veřejné osvětlení; pozůstatky vandalství na dětském hřišti; nezastavující řidiči na přechodu pro chodce u školy.

Více zde.

Čtení elektronických textů na 1. stupni základní školy

Při prvním pohledu na elektronický text se může zdát, že se text v elektronické formě neliší od textu tištěného, jediným zřetelným rozdílem je médium, na kterém text čteme (papír / digitální zařízení: počítač, čtečka, tablet, chytrý telefon). Můžeme si tedy položit otázku, proč bychom měli věnovat pozornost čtení elektronických textů, a to již na 1. stupni základní školy.

Žáci by měli mít možnost setkat se také s textem, který je prezentovaný na webové stránce buď s delšími odstavci a hypertextovými odkazy, nebo jako krátký text doplněný obrázkem, videem, animací. Takový formát textu vyžaduje, aby žáci porozuměli i významu těchto nelineárních prvků. Postupně by se měli na konkrétních příkladech učit, jak hodnotit důvěryhodnost informací, které v online zdrojích vyhledávají.

Více zde.

 

(Zdroj obrázku: FirmBee. Pixabay.com: [online]. [cit. 2020-10-27]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/ipad-samsung-music-play-google-605439/>.)