Aktivity DigiKoalice 2021

Jakékoliv dotazy k aktivitám či propojení s kontaktními osobami můžete směřovat i na kolegyni Zuzanu Zvejškovou (zuzana.zvejskova@npi.cz, 737 657 598). která má na starosti péči o členy.

Evropský týden programování (Codeweek) 2021

Stejně jako v loňském roce se chystáme zapojit do Evropského týdne programování neboli Codeweeku. Codeweek je iniciativa, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku. Letos se chystáme jako DigiKoalice uspořádat webináře, publikovat materiály pro žáky ZŠ a celou akci propagovat.

Návod, jak se do Codeweeku zapojit najdete zde: https://codeweek.eu/schools.

Budeme moc rádi, když nám pošlete informace o vaší akci nebo výstupech z ní, případně budete označovat stránky Codeweeku u Vašich aktivit. Chceme letos přidat na mapu Codeweeku více akcí, než se na ní objevilo v loňském roce (139), aby tak česká vlaječka v celoevropském kontextu svítila, co nejvýše. 🙂

Codeweek letos proběhně 9.-24. října 2021.

Kontaktní osoba: Martina Teichmannová (codeweek@npi.cz)

Důležité odkazy:

DigiEduHack – hackathon k inovacím ve vzdělávání

Již druhým rokem se chystá DigiKoalice uspořádat v rámci DigiEduHacku lokální hackathon pro ČR. DigiEduHack je globální iniciativa zaměřená na řešení nejnáročnějších výzev digitálního vzdělávání, kterým dnes organizace čelí, a to skrze myšlenky, koncepty či hotové aplikace. Skládá se z řady lokálních – online či offline – hackatonů probíhající letos ve dnech 9. – 10. listopadu 2021 po celé Evropě i mimo ni. Obecným cílem DigiEduHacku je dostat různé aktéry k jednomu stolu a společně vytvořit něco užitečného pro rozvoj digitálního vzdělávání.

Tématem letošního roku je “Challenging the Foundation of Education” a výzvu, které by se účastníci postavili, jsme pojmenovali “Smartphone: škola v kapse“. Cílem jednodenního hackatonu bude návrh řešení, prototypu či hotového produktu pro inovativní využití chytrých telefonů ve škole, které bude realistické, snadno implementovatelné a inkluzivní.

Kontaktní osoba: Josef Dašek (josef.dasek@npi.cz), 732 632 225

Důležité odkazy:

Téma kyberprevence (bezpečné chování dětí online)

Již druhým rokem pokračuje činnost poradní skupiny DigiKoalice pro mapování osvědčených preventivních programů zaměřených na kyberbezpečnost dětí.

Tento rok DigiKoalice mapovala tyto programy a i po konzultacích s poradní skupinou míříme ke zveřejnění “mapy kyberprevence” na našich webových stránkách, která by měla pomoci školám v orientaci nabízených programů.

V souvislosti s touto aktivitou je možné se buď přímo zapojit do činnosti poradní skupiny (tato činnost je především konzultační a probíhá nepravidelně) či případně tím, že nám v rámci pilotáže poskytnete zpětnou vazbu k mapě kyberprevence, až bude zveřejněna na našem webu (očekáváme, že se tak stane v září).

Kontaktní osoba: Josef Dašek (josef.dasek@npi.cz), 732 632 225

Šíření pozitivních změn v přístupu k digitálním technologiím (např. přispívání do Týdenního hlášení DigiKoalice, sdílení akcí na webu apod.)

V tomto směru se jedná o oboustranné informování se a sdílení aktivit členů a partnerů:

  • na webu DigiKoalice (přidávání akcí, blogových příspěvků apod.)
  • ve facebookové skupině pro členské organizace
  • posílání příspěvků pro jejich zařazení do Týdenního hlášení, ale i třeba ke sdílení na Twitteru či LinkedInu
  • sdílení příkladů dobré praxe

Kontaktní osoba: Josef Dašek (josef.dasek@npi.cz), 732 632 225 a Barbora Vyšínová (barbora.vysinova@npi.cz), 604 621 239

Důležité odkazy:

Podpora změn ZŠ/G ve výuce nové informatiky a digitálních kompetencí

Tato aktivita souvisí se zaváděním nových rámcových vzdělávacích programů na ZŠ/G ve výuce nové informatiky a digitálních kompetencí.

Cílem je přehledně a jasně popularizovat, jakým způsobem DigiKoalice a její členové přispívají ke změnám souvisejícím (nejen) se změnami RVP základních i středních škol napříč ČR.

Aktivite je připravována, zájemci se mohou ozvat na e-mail níže. Členy DigiKoalice průběžně vyzýváme, aby své nabídky pro školy, ředitele, koordinátory ŠVP, učitele informatiky, školních IT správce a další zainteresované strany průběžně zveřejňovali také v BLOGU DigiKoalice a ve svých profilech na webu DigiKoalice.

Kontaktní osoba: Petr Naske (petr.naske@npi.cz), 774 089 047