6. ročník soutěže anglických prezentací WAZZUP

Lingea vyhlašuje soutěž WAZZUP, určenou pro žáky základních i středních škol. Úkolem je vytvoření krátké prezentace v angličtině na jedno z nabízených témat. Cílem soutěže je posílit vztah žáků k angličtině, přičemž šanci uspět má každý – stačí mít dobré nápady, trochu nadšení a věnovat přípravě prezentace nějaký čas. Soutěžní práce můžete přihlašovat až do 21. 5. 2020, kdy je uzávěrka soutěže.

Témata pro letošní ročník jsou:

1. Pozvánka do mého města
2. Můj domácí mazlíček
3. Moje ideální prázdniny nebo výlet
4. Sport a já

Pravidla soutěže:

Formát není přesně stanoven, může se jednat o prezentaci v Powerpointu, html prezentaci, ale také o klasické video v běžných formátech. Prezentace může být namluvena v angličtině nebo lze použít anglické titulky, textové popisky. Délka prezentace je omezena na 5 minut. Hodnocena bude úroveň angličtiny a soulad s tématem, ale především nápaditost, originalita a technické zpracování. Témata jsou poměrně široká a lze je přizpůsobit aktuálním zájmům dětí. Soutěžit mohou jednotlivci i kolektivy.

Vyhodnocení soutěže:

Soutěž bude posuzovat odborná porota  1. června 2020. Oceněna budou vždy první tři místa z každé kategorie, výsledky budou zveřejněny na stránkách školního zpravodaje, soutěžící budou informováni e-mailem.

A ceny pro vítěze?

Autoři oceněných prezentací na prvních třech místech získají tituly Lingea podle vlastního výběru, v hodnotě do 500 kč. Stejnou cenu získají také učitelé, kteří je do soutěže přihlásili. Jejich domovská škola navíc získá roční studijní licenci anglických on-line slovníků na adrese slovniky.lingea.cz. Součástí této licence je anglický praktický slovník s výslovností, tabulkami skloňování a časování, gramatika, konverzace, mluvník a slovník slangu. Všichni soutěžící obdrží diplom nebo čestné uznání.

Těšíme se na zajímavé příspěvky.