Kulatý stůl: Strategie digitální gramotnosti a Práce 4.0

Zveme Vás na kulatý stůl věnovaný problematice Strategie digitální gramotnosti a Práce 4.0, který pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká národní koalice pro digitální pracovní místa ve spolupráci s MŠMT, ÚP ČR a FDV.

Kdy? Úterý 5. 9. 2017, 9:00 – 12:00
Kde? Ministerstvo práce a sociálních věcí, budova Karlovo náměstí 1, přízemí, zasedací místnost č. 36

Přihláška ZDE

Kulatý stůl je určen zájemcům o spolupráci s veřejným sektorem na rozvoji digitální agendy v ČR v oblasti rozvoje digitální gramotnosti a dopadů digitalizace na trh práce.

V rámci kulatého stolu budou hlavními gestory jednotlivých opatření představeny způsoby realizace těchto opatření. Budou prezentovány a následně diskutovány dosavadní výstupy implementace a aktivity a projekty, v rámci kterých budou jednotlivá opatření Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti (Akční plán SDG) naplňována.

Rámcový program
8:30 Registrace a networking
9:00 Úvodní slovo JUDr. Jiřího Vaňáska, náměstka MPSV
9:10 Představení aktivit MPSV v reakci na výzvy 4. průmyslové revoluce
9:30 Prezentace aktivit a projektů, jež realizují hlavní gestoři Akčního plánu SDG a Akčního plánu Práce 4.0.
10:30 Přestávka
10: 45 Diskuse k problematice realizace Akčního plánu SDG a opatření k Práci 4.0
11:45 Závěr a shrnutí

Změna programu vyhrazena.

 

Stáhnout (PDF, 250KB)