Kdo jsme

Jsme Českou národní koalicí pro digitální dovednosti a pracovní místa, zkráceně DigiKoalice.

Jsme otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatelů škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke:

  • zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR,
  • zvýšení digitálních dovedností občanů ČR,
  • zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Členem DigiKoalice se může stát každý, kdo se ztotožní s myšlenkami našeho Memoranda. Členství na naší platformě je zdarma.

Chcete se stát členem DigiKoalice a nevíte jak na to? Přečtěte si návod pro členy DigiKoalice.

Pozvánky na akce

Příklady měsíce


Zapojte se do DigiKoalice


DigiKoalici podporují