Katalog kyberprevence

Programy pro žáky

Na této stránce naleznete přehled programů pro žáky, který vzešel z dvoukolového šetření mezi odborníky.

Výběr programů i plánování preventivních aktivit můžete konzultovat se svým metodikem prevence z pedagogicko-psychologické poradny.

Programy můžete jednoduše filtrovat a to podle věku cílové skupiny, možnosti on-line realizace a sídla poskytovatele. Celkem zde najdete 142 programů pro žáky.

Ilustrační mapa k projektům kyberprevence

Proxima Sociale, o. p. s.

(Nad)užívání technologií

Program je primárně určen pro žáky 6. až 8. ročníků základní školy. Jeho cílem jevyhodnotit rizika spojená s nadměrným trávením času na internetu a v kyberprostorua vést žáky k jejich vědomému a zodpovědnému využívání technologií. Pomocí aktivitvedených různou formou mohou žáci rozpoznat varovné signály vznikající závislosti usebe i u druhých a zvědomit si možné způsoby […]


Jules a Jim, z. ú.

(Ne)bezpečí na síti

Program si klade za cíl posílit žáky v zajišťování vlastního bezpečí při pohybu v kyberprostoru prostřednictvím seznámení se zásadami bezpečného užívání informačních technologií a internetu a posilovat jejich kompetence pro řešení nepříjemných online situací, když už se do nich žák dostane. Program se zaměřuje na různé možnosti využití internetu a související výhody a nevýhody. Poukazuje […]


Centrum primární prevence Spektrum

(NE)BEZPEČNĚ NA NETU

O programu: Osvojení si bezpečných vzorců chování při používání internetu a sociálních sítí, jak zodpovědně používat informační technologie. Bezpečný pohyb ve virtuálním světě; jak zodpovědně používat informační technologie; prevence rizikové kyberkomunikace a kyberšikany, inventura času – uvědomění si, kolik času strávím na internetu, hraním, co mi to dává a bere; představení zásad psychohygieny a zvládání […]


Policie České republiky

(Ne)bezpečný internet

Jaká témata program pokrývá? Rizika internetové komunikace, kyberšikana, porušování autorských práv k počítačovým programům, právní důsledky nevhodného chování na internetu…


Point 14, z. ú.

(Ne)bezpečný kybersvět

O programu Získání dovedností dospívajících pro zachování bezpečí při pohybu v kyberprostoru, předcházení či zastavení projevů kyberšikany a podpora pozitivních vztahů ve skupině Jaká témata program pokrývá? Kyberšikana, kybergrooming, sexting atp.


CZ.NIC

Beseda s knihou “ON-LINE ZOO”

Dětem jsou zábavnou formou představena nejčastější rizika, která mohou v souvislosti s používáním internetu nastat, a to závislost na mobilu, zveřejňování nevhodných fotografií, grooming a další. Pro žáky věku 6 – 8 let | délka 60 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě| vhodné pro menší skupiny dětí (jedna třída/max.30 dětí na jeden […]


ADVAITA, z. ú.

Bezpečí na netu (SŠ)

O programu: Program žáky upozorní na to, že i na internetu jsou určitá pravidla a zákony, které je potřeba dodržovat. Vysvětluje základní pojmy z tématu a upozorňuje na jejich problematiku (sexting, kybergrooming, hoax, hate, pornografie). Upozorňuje na možná rizika a nežádoucí chování na internetu a jak se proti nim bránit nebo se jim nevystavovat. Ukazuje, […]


ADVAITA, z. ú.

Bezpečí na netu (ZŠ)

O programu: Program žáky upozorní na to, že i na internetu jsou určitá pravidla a zákony, které je potřeba dodržovat. Vysvětluje základní pojmy z tématu a upozorňuje na jejich problematiku (sexting, kybergrooming, hoax, hate, pornografie). Upozorňuje na možná rizika a nežádoucí chování na internetu a jak se proti nim bránit nebo se jim nevystavovat. Ukazuje, […]


STŘED, z.ú.

Bezpečná síť – jednorázový program

Jaká témata program pokrývá? rizikové chování na internetu a sociálních sítí


Policie České republiky

Bezpečné chování na internetu – kyberšikana

Jaká témata program pokrývá? Zásady bezpečného chování na internetu, silná hesla apod.