Katalog kyberprevence

Vzdělávací programy pro pedagogy a rodiče

Na této stránce naleznete přehled programů pro učitele a rodiče, který vzešel z dvoukolového šetření mezi odborníky.

Výběr programů i plánování preventivních aktivit můžete konzultovat se svým metodikem prevence z pedagogicko-psychologické poradny.

Programy můžete jednoduše filtrovat a to podle formy programu a možnosti on-line realizace. Celkem zde najdete 30 programů pro učitele, rodiče i veřejnost.

Ilustrační mapa k projektům kyberprevence

Via Lucis Praha, o. p. s.

Bezpečně na internetu

Prevence v oblasti bezpečnosti na internetu (např. principy reklamy, dezinformace na internetu, jak funguje sledování lidí atd.) a celkově na mediální vzdělávání v České republice. Program umožní pedagogům získat znalosti a dovednosti, které jsou aktuálně uplatnitelné a především nutné pro dnešní školství.


Oblastní charita Třebíč

Bezpečně online 1 (pro pedagogy a rodiče)

Program se zaměřuje na nejznámější a nejpoužívanější sociální sítě a jejich rizika, dále na druhy a projevy kyberšikany. Rozdíly mezi šikanou a kyberšikanou. Rady, jak postupovat, když probíhá kyberšikana, jak z pohledu oběti, pedagoga a rodiče. Dále se zabývá tématem závislost a závislostní chování u dětí.


Oblastní charita Třebíč

Bezpečně online 2 (pro pedagogy a rodiče)

Program navazuje na téma Bezpečně online 1 a rozšiřuje vědomosti o bezpečném chování v on-line prostoru se zaměřením na kyberšikanu. Soustředí se také na sociální sítě a sociální bubliny, netolismus, problematiku počítačových her a snadnou dostupnost patologických obsahů (pornografie). Pozornost je věnována i dezinformacím (hoaxy, poplašné zprávy, manipulace).


Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Bezpečně v kyber!

Jaká témata program pokrývá? vzdělávání a prevenci v kyberbezpečnosti Cílová skupina programu Kurz je určen především pro pracovníky prevence, a to nejen ve školách, ale také ve všech ostatních institucích. Užitečný ale také bude i pro všechny učitele, rodiče, studenty pedagogických fakult, policisty a kohokoliv dalšího, kdo se s touto problematikou setkává nebo se o ni zajímá. Forma programu e-kurz


Policie České republiky

Bezpečně v kyberprostoru

Jaká témata program pokrývá? sociální sítě, pornografie, sexting, kybergrooming, kyberstalking, hatespeech, antivirové programy, bezpečné zajištění PC proti HACKERům Cílová skupina programu učitelé


SEMIRAMIS, z. ú.

Děti ve světě online

Jaká témata program pokrývá? soc. sítě jako součást života žáků, jejich vliv na život ve škole i doma, představení soc. sítí, rizika, limity, nastavení hranic a práce s nimi, bezpečí v online světe, silné stránky a jak je využít Cílová skupina programu učitelé Forma programu akreditované školení DVPP


E-Bezpečí – Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UPOL

E-Bezpečí – Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UPOL

E-Bezpečí pro rodiče

O programu: Beseda zaměřená na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu. Kromě teoretického výkladu jednotlivých fenoménů obsahuje propracovanou kazuistiku, opatření pro ochranu a obranu před nebezpečími spojenými s užíváním internetu, postupy řešení konkrétních problémů, plány prevence, intervenční instituce apod. Témata: kyberšikana, kybergrooming, sexting, happy slapping, kyberstalking, rizika sociálních sítí (Facebook), ochrana osobních údajů, […]


E-Bezpečí – Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UPOL

E-Bezpečí – Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UPOL

E-Bezpečí pro učitele

O programu: Cyklus besed pro učitele je zaměřen na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu. Kromě teoretického výkladu jednotlivých fenoménů obsahuje propracovanou kazuistiku, opatření pro ochranu a obranu před nebezpečími spojenými s užíváním internetu, postupy řešení konkrétních problémů ve škole i mimo školu, plány prevence, intervenční instituce apod. Témata: kyberšikana, kybergrooming, sexting, happy […]


Zvol si info z.s.

Interaktivní workshopy

Přednáška/workshop na míru – dle vašich potřeb. Budeme se snažit vyhovět vašim požadavkům tak, aby byl náš společně strávený čas, co nejvíc užitečný a přínosný.


Via Lucis Praha, o. p. s.

Internet s rozumem

V rámci projektu Internet s rozumem pořádáme přednášky a semináře pro děti, učitele i rodiče. K dispozici je také e-kniha. Vytváříme videa, podcasty a články, ve kterých se věnujeme konkrétním tématům v rámci bezpečnosti na internetu. Naše aktivity jsou určeny především rodičům žáků a učitelům základních škol (víceletých gymnázií), ale mnoho informací využije i široká […]