Návod pro členské organizace DigiKoalice

Rychlý rozcestník – situace

Jak se stát členem DigiKoalice

 1. Na webu archiv.digikoalice.cz vyplňte online podpis Memoranda, členství je vyhrazeno subjektům/organizacím.
 2. Zástupce organizace podepíše Memorandum, pokud to není statutární zástupce, je doporučeno nějakým informačním kanálem doručit písemný souhlas statutára se členstvím v DigiKoalici.
 3. Vše lze vyřešit také formou podpisu papírového Memoranda (ke stažení zde).

Jak propagovat své akce, konference

 1. Zažádejte o přístupové údaje v online formuláři nebo na e-mailu: digikoalice@npi.cz
 2. administračním menu máte možnost propagovat Vaše tematicky korespondující akce v DigiKalendáři.
 3. Po zapsání akce do DigiKalendáře, bude po schválení adminem Vaše akce publikována na webových stránkách.
 4. V případě žádosti o doplnění či změnu údajů, zašlete informaci na e-mail digikoalice@npi.cz.
 5. soukromé facebookové skupině můžete pravidelně zveřejňovat Vámi pořádané akce či upozornit na jiné zajímavé akce související s tématem digitalizace.
 6. Jako člen máte také výhradní možnost užívat logo DigiKoalice na Vašich stránkách spolu s informací o členství a odkazem na stránky archiv.digikoalice.cz. Pravidla o použití loga (nejen pro členy) najdete na této stránce.
 7. Chcete-li komunikovat obsah úzce zaměřený na komunikaci se školami a s tím spojenou digitalizaci vzdělávání a sdílet konkrétní akce, tipy, podněty aj. se školami, posílejte nám Vaše podněty na e-mail nebo přes FB stránku DigiKoalice školám, kde je následně budeme publikovat.
 8. Tipy pro vkládání akcí?
  1. Zkontrolujte si datum při zadávání akce. Buďte co nejvíce konkrétní při zadávání času události. Pokud probíhá celý měsíc, zadejte konkrétní termín, ke kterému se váže nějaký milník (např. zahájení přihlašování na soutěž apod.).
  2. Vyznačte, zda se jedná o placený kurz, či zda je akce zdarma. Pokud je zdarma, nechte políčko s cenou prázdné, nebo zadejte číslo 0.
  3. Využijte funkce „náhled“ předtím, než událost publikujete ke schválení. Vyvarujete se grafických i gramatických chyb a zároveň se ujistíte, že jste na nic nezapomněli.

Jak propagovat své či jiné příklady dobré praxe (PDP)

 1. Jakožto člen máte možnost v administračním menu DigiKoalice v sekci „Inspirace“ přidat svůj příklad dobré praxe, či PDP jiného subjektu.
 2. Po vyplnění všech náležitostí uložte PDP jako koncept, administrátor příklad schválí a v případě nejasností nebo potřeby cokoliv doplnit, Vás bude informovat.
 3. Již existující příklady dobré praxe můžete sledovat zde.

Jak sdílet podněty pro veřejnou diskuzi v rámci DigiKoalice

 1. Sdělujte nám Vaše podněty pro zařazení do Týdenních hlášení, který vydáváme každé pondělí na facebookové stránce DigiKoalice školám.
 2. Účastněte se akcí, které DigiKoalice pořádá a představte činnosti Vaší organizace na tzv. MEET UP setkáních.
 3. Buďte aktivní v naší soukromé facebookové skupině DigiKoalice – interní diskuze členů nebo nám své podněty posílejte na facebookovou stránku DigiKoalice školám zaměřenou na komunikaci se školami napříč ČR.

Jak pomoci vstupu dalších organizací DigiKoalice

 1. Na webu archiv.digikoalice.cz může jakákoliv organizace online podepsat Memorandum, přihláška je ihned předána do MŠMT a NPI ČR. Členství schvaluje tajemník a je vyhrazeno subjektům/organizacím.
 2. Zástupce organizace podepíše Memorandum, pokud to není statutární zástupce, je doporučeno nějakým informačním kanálem doručit písemný souhlas statutárního zástupce se členstvím v DigiKoalici do MŠMT (O212, tajemník DigiKoalice, MŠMT, Karmelitská 5, Praha 1)
 3. Vše lze vyřešit také formou podpisu papírového Memoranda – ke stažení na: https://archiv.digikoalice.cz/memorandum/

S kým řešit pomoc v agendě DigiKoalice?

společný e-mail: digikoalice@npi.cz