První newsletter DigiKoalice je tady!

Květen 2017

Vážení členové a příznivci DigiKoalice,

vítáme vás u prvního čísla informačního newsletteru České národní koalice pro digitální pracovní místa. V něm Vám budeme (ne)pravidelně zasílat informace a novinky z dění v rámci DigiKoalice a přinášet inspiraci nebo tipy na nové příležitosti. Zároveň ale uvítáme i Vaše návrhy, podněty a doporučení. Rádi bychom, aby newsletter s webovou stránkou sloužil především jako informační portál o dění a novinkách v DigiSvětě.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci!

Insert alt text here
Aktivity členů DigiKoalice

Konkrétní aktivity členů DigiKoalice pro Vás prezentujeme online u jednotlivých profilů členů. Chcete také prezentovat své aktivity? Pak je to jednoduché, stačí vyplnit formulář, který je k dispozici na webu. Členové DigiKoalice zároveň mohou své aktivity (pledges) prezentovat v angličtině koordinačnímu centru 17 národních koalic v Bruselu v online formuláři.

Formulář DigiKoalice pro prezentaci aktivit člena →
Příležitosti
Přinášíme krátký přehled možností z oblasti finančních podpor:
Výzvy operačního programu OP VVV č. 02_16_035 a 02_16_042 pro SŠ, VOŠ:
Výzvy operačního programu OP VVV
Výzva č. 02_16_035 a 02_16_042 pro SŠ, VOŠ: podpoří spolupráci škol a zaměstnavatelů, mimo jiné také aktivity rozvíjející ICT, podíl odborníků z praxe na vzdělávání žáků/studentů na školách a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Konkrétně se jedná o:
a) Stáže pedagogů SŠ u zaměstnavatelů včetně oboru ICT
b) Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
c) Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity - Fiktivní firma
d) Zapojení ICT technika do výuky
e) Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně oblasti ICT v rozsahu 8, 16, 24, 80 hodin
f) Tandemová výuka – 1 pedagog školy + 1 student VŠ připravující se na práci učitele.
Více informací →
Fond dalšího vzdělávání - Projekt Cesta pro mladé
Fond dalšího vzdělávání má nový projekt

Projekt Cesta pro mladé umožňuje firmám začlenit stážisty do chodu firmy s možností částečné úhrady práce mentora. Zapojit se mohou firmy, ale i státní a neziskové informace, které chtějí předat zkušenosti mladým lidem a vybrat si potencionální zaměstnance. Částky na úhradu mentora za 240hodinovou stáž se pohybují od 42 do 56 tisíc Kč.

V oblasti informačních technologií se jedná o tyto pozice:
Interní auditor systému řízení
Kodér webu
Logistik ve výrobě
Programátor
Správce sítí pro malé a střední organizace
Technik IT
Webový grafik

Více informací →
Pár zajímavých termínů
9. května 2017 - Seminář e-Identita pro každého, Poslanecká sněmovna PČR ve spolupráci s MV ČR, Praha
18. – 19. května 2017 - 24. ročník semináře - Celoživotní učení  – Kroměříž 2017 s tématem "Výzvy 4. průmyslové revoluce"
1. června 2017 - MŠMT završuje cyklus workshopů: Jaké digitální dovednosti mají mít žáci na konci ZŠ? Omezená kapacita, výstupy budou zveřejněny.
7.-9. června 2017 – konference Rok informatiky 2017, Štenberk. Tradiční setkání všech, pro které je důležitá či zajímavá elektronizace veřejné správy v ČR.
Aktuálně z DigiKoalice
Jaké digitální dovednosti mají mít žáci na konci ZŠ?

V aktualitách na stránce www.archiv.digikoalice.cz najdete výstupy panelové diskuse a workshopu k tématu digitálních dovedností žáků 9. tříd ZŠ. Na akcích se povedlo otevřít diskusi firem, škol, studentů a dalších zájemců o téma, akce pokračovala 4. května (závěry pro Vás chystáme) a bude zakončena setkáním 1. června.

Více informací →
Novinky z Evropy zveřejňujeme pravidelně

Agentura TELECENTER koordinující síť národních koalic posílá jednou měsíčně “Funding Brief” – seznam plánovaných výzev a dotačních titulů na projekty rozvoje ICT ve vzdělávání, světu práce a spolupráci různých subjektů. Tyto výzvy jsou pravidelně sdíleny na stránkách DigiKoalice.

Více informací →
INSPIRACE
Insert alt text here
Rodina offline 2017

Síť pro rodinu, z.s. vyhlašuje první ročník osvětového projektu „RODINA OFFLINE“, který po úspěšném loňském testování rozšiřuje z Libereckého kraje do celé České republiky. V termínu blízkém Mezinárodnímu dnu rodiny (15. května) vyzývá především rodiny s dětmi, aby odložily mobilní telefony, tablety a další elektronická zařízení a strávily den společně, „odpojeni“ od virtuálního světa pod heslem: Normální je být offline. Do projektu se v květnu zapojí více než 70 mateřských center ze všech krajů České republiky a oslovují další organizace a jednotlivce, aby se k nim připojili.  Dlouhodobým cílem kampaně je pozitivně motivovat k uvědomělému užívání digitálních technologií a k životu v reálném světě.

Více informací →
Souhlasíte s Memorandem DigiKoalice? Zajímáte se o naše aktivity? Hledáte nové kontakty, inspiraci, podporu, novinky a informace z DigiSvěta? Chcete se zapojit a sami přispět do rozvoje digitální gramotnosti občanů ČR? Chcete inspirovat a motivovat další aktéry?
Buďte s námi ve spojení!
Česká národní koalice pro digitální pracovní místa
Národní ústav pro vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10

www.archiv.digikoalice.cz
digikoalice@nuv.cz

Twitter
Neodebírat newsletter    |    Zobrazit e-mail v prohlížeči